Najbrži Neograničen Bežični Internet u regionu

Surfujte po internetu koliko želite. Naši paketi nisu ograničeni količinom podataka koji prenesete.

Priključak bez telefonske ili kablovske linije

Oprema koja se koristi je vrhunskog kvaliteta, bazirana je na frekvenciji od 5GHz što obezbeđuje kvalitetan i nesmetan rad.

Prednost ovakvog povezivanja na internet je što svaka lokacija može biti povezana na internet bez obzira na postojeću infrakstrukturu (u smislu dostupnosti ADSL-a, kablovskog interneta…) kao i do 10 puta veće brzine uploada u odnosu na ADSL.

Besplatan WiFi uređaj

Povežite se sa Vašim mobilnim telefonom ili laptopom bežično i uživajte u neograničenom internetu

24 x 7  Online prijava smetnji ili kvara

Prijavite smetnje ili kvar Online preko našeg sajta

Prednosti V-Online interneta

Besplatan WiFi uređaj

Besplatna oprema i montaža

Fleksibilni paketi

Naši klienti: